Moxovanie

Moxovanie

Moxovanie (moxibuscia) vychádza z filozofie tradičnej čínskej medicíny a patrí z pohľadu pacienta k najpríjemnejším terapeutickým metódam. Je jednoducho aplikovateľné aj pre laikov a úplne bezbolestné. Ide v podstate o prehrievanie akupunktúrnych bodov alebo určitých miest na tele moxovacími cigarami, kužeľami, horúcou ihlou a pod. Najrozšírenejšie a najdostupnejšie je používanie moxovacích cigár. Moxovanie je súčasťou tradičnej čínskej medicíny, ktorá k chorobám pristupuje na základe celostného prístupu, kedy sa sálavým hlboko prehrievajúcim teplom uvoľňujú akupunktúrne dráhy a aktivujú sa akupunktúrne body, čím sa znova nastoľuje rovnováha toku vitálnej energie čchi a v dôsledku toho aj samoliečiaca schopnosť tela.

Moxa je sušený list byliny artemisia vulgaris (palina obyčajná). Vôňa horiacej moxy u väčšiny ľudí navodzuje pocit uvoľnenia. Palina obyčajná má povesť bylinky, ktorá chráni pred zlom a často sa pridáva ako náplň do bylinkových vankúšov. Upravené uhlíkové moxy málo dymia a nezanechávajú pach. Cieľom moxovania je odstránenie bolesti, chladu a vlhkosti, uvoľnenie a celková podpora funkcie organizmu. Z energetického pohľadu ide o doplňovaciu metódu. Využíva sa hlavne na zahriatie oblastí s energetickým nedostatkom. V dnešnej dobe je u väčšiny ľudí v energetickom nedostatku oblasť obličiek a spodnej panvy. Tu sa moxa uplatňuje ako veľmi vhodný prostriedok k doplneniu energie. Moxovanie zvyšuje počet erytrocytov, leukocytov, endorfínov, má antihistamínové pôsobenie a tlmí zápaly. Hlavnou oblasťou použitia sú predovšetkým stavy vyčerpanosti, chronické ochorenia dýchacích ciest, poruchy trávenia, gynekologické problémy, poruchy močových orgánov, neplodnosť, bolesti v krížoch, ochorenia kĺbov, reumatické bolesti, pocity chladu v tele, depresie atď. V podstate ide o choroby a bolesti zapríčinené chladom, vlhkom, prievanom a zmenami ročných období. Moxovanie má tiež významný imunostimulačný efekt.

Pri moxovaní sa zapálená moxa môže striedavo približovať k vybranému bodu na vzdialenosť 2-3 cm, pričom oddialenie sa uskutoční vo chvíli, keď bude teplo pre klienta príliš silné. Pri oddialení sa miesto chladí priložením druhej ruky. Tento spôsob sa nazýva „vtáčie zobanie". Iný postup je priblíženie moxy nad konkrétny bod a jej držanie nad bodom po dobu niekoľkých minút. Prípadne sa moxou pomaly pohybuje v kruhovom smere. Pri moxovaní ide síce o teplo, ale veľkú úlohu zohráva aj vibrácia horiacej byliny. Preto nahradiť moxu bežnou tabakovou cigaretou neprinesie kladný, ale v tomto prípade veľmi negatívny výsledok. Moxovať se doporučuje 1-2x týždenne, pri silnej vyčerpanosti aj častejšie.

Kontraindikácie sú: kŕčové žíly, horúčka, menštruácia, akútne stavy a zápalové stavy. Nemoxuje sa tvár, tehotné ženy v krížovej oblasti a v podbrušku, osoby pod vplyvom omamných látok.